dr Natalia Niklińska – Publikacje naukowe

  • Wieloaspektowy wymiar cen w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, prof. zw. dr hab. H. Wnorowski, dr N. NIklińska
  • Uwarunkowania etycznych postaw producentów żywności. Optimum. Studia Ekonomiczne 2014, 69 (3), prof. zw. dr hab. H. Wnorowski, dr N. NIklińska
  • Jednolity patent europejski i jego gospodarcze konsekwencje. Optimum. Studia Ekonomiczne 2015, 74 (2), prof. zw. dr hab. H. Wnorowski, dr N. NIklińska
  • The legal structure of the joint – stock company as the ultimate source of corporate governance. Horyzonty Polityki 2006, 7 (20), dr A. Wierzbicka, dr N. Niklinska 
  • Coronaeconomy the beginning of new normality? – in search of a new conceptual order. Optimum. Economic Studies 2020, 2 (100), prof. zw. dr hab. H. Wnorowski, dr N. NIklińska