Edycja 2017 – Zasady i terminy

Druga Edycja Programu Mentorskiego adresowana jest do absolwentów dziennych studiów prawniczych lat 2016 oraz 2017, tj. osób, które: 

 
1. ukończyły studia prawnicze realizowane w trybie dziennym i uzyskały tytuł magistra prawa w roku 2016, 
 
lub

2. spełnią te warunki do 30 września 2017 r.

Uczestnikami Programu mogą zostać absolwenci wszystkich uczelni.

Jak przebiega rekrutacja?

Rekrutacja do Programu Mentorskiego rozpoczyna się 20 marca 2017 r. i przebiega kilkuetapowo.

I. Rekrutacja online – zgłoszenie i test: 20.03.2017 r. – 23.04.2017 r.

Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie zgłoszenia oraz dokumentów aplikacyjnych za pomocą formularza rejestracyjnego.

W odpowiedzi na zgłoszenie nasz system przekaże Wam na podany adres e-mail link do testu składającego się z trzech etapów:

1) test wiedzy prawniczej (30 pytań z następujących dziedzin: prawo cywilne, postępowanie cywilne i arbitraż, prawo spółek handlowych, prawo pracy, prawo własności intelektualnej, prawo rynków kapitałowych – w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru)

2) zadanie opisowe z języka angielskiego – w formie odpowiedzi na pytanie związane z tematyką fuzji i przejęć

3) test psychologiczny (10 pytań osobowościowych – otwartych lub zamkniętych)

Na rozwiązanie testu będziecie mieli czas do 23.04.2017 r. Po aktywacji testu nie można go przerwać – rozwiązanie zajmuje 60 min.

W czasie rozwiązywania testów można korzystać ze źródeł i materiałów.

II. Kazus : 28.04.2017 r. – 14.05.2017 r.

Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki pierwszego etapu (20% najlepszych rozwiązań, nie więcej niż 100 osób) w dniu 28 kwietnia 2017 r. otrzymają w formie e-mail do rozwiązania kazus, zawierający stan faktyczny oraz serię pytań merytorycznych. Na rozwiązanie będą miały czas do 14 maja 2017 r.

Rozwiązując kazus można (i należy) korzystać z dostępnych źródeł. W tym etapie oceniane jest zaangażowanie, dokładność, sposób myślenia, estetyka. Kazus zawiera również zadanie w języku angielskim.

III. Rozmowy kwalifikacyjne : 22.05.2017 r. – 09.06.2017 r.

W końcu, najlepsi kandydaci (nie więcej niż 20 osób) zapraszani są do Kancelarii na rozmowy kwalifikacyjne, w czasie których analizujemy nadesłane rozwiązania kazusów i badamy predyspozycje osobiste kandydatów. Wizyta w Kancelarii jest również szansą dla kandydatów na poznanie nas i naszego biura.

IV. Ogłoszenie wyników : 12.06.2017 r.

Po zakończeniu rozmów zadzwonimy do każdego z kandydatów poinformować go o rezultacie rekrutacji. Wybranym pogratulujemy kwalifikacji i zaprosimy na podpisanie umów i dopełnienie ostatnich formalności.

V. Inauguracja II Edycji Programu: 01.10.2017 r.

Nawet najtęższym umysłom nie chcemy zabrać ostatnich studenckich wakacji. Dlatego Program rozpoczynamy tradycyjnie z początkiem pażdziernika uroczystą lampką szampana i … szkoleniem BHP :). Poznacie cały zespół i pierwszych Mentorów. 

Zapraszamy do spróbowania swoich sił i wypełnienia formularza! Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji otrzymacie w mailu powitalnym.