ESG

W czasach globalnych wyzwań i dynamicznych zmian, kwestia zrównoważonego rozwoju stała się jednym z kluczowych priorytetów biznesowych. Odpowiedzialne praktyki handlowe koncentrujące się na kwestiach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) stanowią niejako wizytówkę organizacji, i w dużym stopniu wpłyną na decyzję o potencjalnej współpracy czy finansowaniu.

Kancelarię GESSEL 30 lat temu założyła Beata Gessel, obecnie senior partner, która od początku kariery zawodowej aktywnie wspierała rozwój kobiet w środowisku biznesowym. Obecnie nasz zespół liczy 136 osób, z czego 57,3% to kobiety. W gronie partnerów stanowią one 37% , wśród managing associates – 54%, a wśród starszych współpracowników – 70%. Współpracujemy również z fundacją Women in Law Foundation, integrującą środowisko prawnicze w kobiecym wydaniu.

Kancelaria GESSEL od lat świadomie stawia na zrównoważony i odpowiedzialny biznes. Filary naszej organizacji takie jak równe traktowanie, słuchanie i realizowanie potrzeb pracowników, uczciwe podejście do współpracy, przekazywanie wiedzy i mentoring, czy działania pro bono, towarzyszą nam od początku powstania Kancelarii.

Kancelaria GESSEL jest również w czołówce firm zajmujących się zieloną transformacją energetyczną. Wspieramy Klientów przy sprawach związanych z odnawialnymi źródłami energii na wielu płaszczyznach, w tym z zakresu: doradztwa transakcyjnego, doradztwa korporacyjnego (dotyczącego regulacji i rynków kapitałowych) oraz obsługi finansowania podmiotów.

Nie zapominamy o naszym śladzie węglowym, zmieniamy nasze biuro na bardziej zrównoważone środowiskowo – zaczynając od segregacji odpadów, przez odpowiedzialne decyzje zakupowe i usługowe, aż po propagowanie pozytywnych nawyków pro środowiskowych w biurze i poza nim. Chcemy być elementem zmiany, którą chcemy widzieć w świecie.

Ważne dla nas