Fundacja Gessel dla Zachęty – Wiadomości

Komunikat o przesunięciu terminu naboru prac magisterskich do konkursu stypendialnego Fundacji GESSEL dla Zachęty

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 19 lipca 2017 roku ulegnie zmianie Regulamin konkursu stypendialnego w ramach programu ±∞Zachęta. Zmiana będzie dotyczyła terminu zgłaszania prac do konkursu na najlepszą pracę magisterską: w 2017 roku ostateczny termin składania prac magisterskich do konkursu to 30 września 2017 r.

WYNIKI II EDYCJI PROGRAMU ±∞Zachęta

Laureatem aktualnej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorancką został Tomasz Szczepanek, który otrzymuje stypendium w wysokości 20 000 zł na dokończenie rozprawy pt. Sztuka porażki – emancypacja polityczna przez estetykę na przykładzie sztuki queerowej i postkolonialnej.

TOMASZ SZCZEPANEK

ur. 1988. Absolwent Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W pracy magisterskiej pt. Koniec sztuki – teatr posthistoryczny przygotowanej pod opieką prof. dr hab. Iwony Lorenc opisał zmiany zachodzące w obrębie świata sztuki na przestrzeni wieków według Arthura C. Danto oraz wskazał na występowanie analogicznych procesów w historii teatru. Po ukończeniu studiów reżyserskich rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Prace nad rozprawą prowadzi w Zakładzie Estetyki pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Lorenc. Jako autor tekstów naukowych współpracował m.in. z „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, „Estetyką i krytyką”. Wygłaszał referaty dotyczące współczesnej sztuki oraz zjawisk kulturowych związanych z późną nowoczesnością na konferencjach w Polsce i za granicą: w Korei Południowej, Kanadzie, Szwecji. Ponadto prowadzi zajęcia z filozofii współczesnej i queeru na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Jako reżyser współpracował m.in. z Teatrem Żydowskim im. Estery i Idy Kamińskich w Warszawie, Wrocławskim Teatrem Współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego, Teatrem Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, gdzie pracował również jako konsultant literacki (2012-2015). Jego spektakle były pokazywane na różnych festiwalach teatralnych, m.in. na Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu czy TR.DOC w TR Warszawa.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 2500 zł dla Zofii Czartoryskiej za pracę pt. Sztuka outsiderów jako sztuka współczesna. Przypadek wystawy „Po co wojny są na świecie” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim startującym w konkursie i zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach programu. Do 30 lipca czekamy na zgłoszenia magistrantów, do 10 października na zgłoszenia doktorantów.