GLOBALNE SIECI

Kancelaria GESSEL jako jedyna polska kancelaria jest członkiem Lawyers Associated Worldwide (LAW), prestiżowego aliansu dostawców usług prawnych o globalnym zasięgu, zrzeszającego ok. 100 niezależnych kancelarii prawniczych działających w ponad 50 krajach i obejmujący blisko 180 jurysdykcji.

Dzięki dostępowi do ponad 4000 prawników na całym świecie, członkostwo w LAW umożliwia firmom członkowskim obsługę potrzeb prawnych klientów – gdziekolwiek i kiedykolwiek tego potrzebują. Dzięki członkostwu w LAW niezależne firmy osiągają efekt synergii, tworząc bardzo skuteczny międzynarodowy alians.

Kancelaria GESSEL dołączyła do grona Lawyers Associated Worldwide 18 marca 2015 roku. Aktywny udział w działaniach organizacji sprawia, że możemy cały czas umacniać i rozszerzać nasza sieć relacji, a dzięki temu coraz lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów na konkurencyjnym rynku globalnym. Możemy czerpać ze specjalistycznej wiedzy oraz znajomości lokalnych uwarunkowań naszych partnerów w ramach organizacji i z powodzeniem wspierać naszych klientów w ekspansji na nowe (krajowe i zagraniczne) rynki.

Kancelaria GESSEL jako jedna z nielicznych polskich kancelarii jest członkiem IR Global, multidyscyplinarnej sieci profesjonalnych doradców, zajmujących się doradztwem prawnym, księgowym, podatkowym i finansowym.

IR Global to największy obecnie międzynarodowy alians, zrzeszający ponad 1000 firm w ponad 155 jurysdykcjach. W ramach IR Global działa 20 grup roboczych (z których każda jest kierowana przez komitet sterujący), zajmujących się najlepszymi praktykami i standardami w zakresie rachunkowości, handlu, rozstrzygania sporów, zatrudnienia, niewypłacalności, własności intelektualnej, klientów indywidualnych, fuzji i przejęć, nieruchomości i spraw podatkowych. 

Kancelaria GESSEL dołączyła do IR Global w 2015 roku.

W działalność w IR Global zaangażowani są:

  • w dziedzinie Private Equity / Venture Capital: Marcin Macieszczak, wspólnik zarządzający, radca prawny (od 2019 roku),

  • w dziedzinie Fuzji i przejęć: Michał Bochowicz, managing associate, adwokat oraz Krzysztof Jasiński, starszy prawnik, radca prawny (od 2021 roku).