Jakub Brzeski: inne spory cywilne i gospodarcze

  • Spory budowlane
  • Reprezentacja klienta w sporze z powództwa nabywcy roszczeń o zwrot nakładów poczynionych na nieruchomości o spornym statusie prawnym
  • Postępowania sporne dotyczące znaków towarowych i wzorów wspólnotowych