Jakub Brzeski: postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

  • Reprezentacja w precedensowym postępowaniu o ogłoszenie upadłości w trybie „pre-pack”, w którym przedmiotem transakcji była zorganizowana część przedsiębiorstwa o wartości ponad 30 mln złotych
  • Doradztwo m.in. na rzecz instytucji finansowych jako wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych, reprezentacja w toku postępowań restrukturyzacyjnych
  • Długofalowa współpraca z syndykiem masy upadłości w zakresie obsługi postępowań upadłościowych
  • Reprezentacja i kompleksowe doradztwo na każdym etapie postępowania na rzecz szeregu klientów będących dłużnikami w przyspieszonych postępowaniach układowych, które zostały zakończone przyjęciem i prawomocnym zatwierdzeniem układów
  • Reprezentacja i kompleksowe doradztwo obejmujące przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentację w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i w postępowaniu upadłościowym
  • Reprezentacja członka zarządu spółki akcyjnej w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej