Jakub Brzeski: spory na gruncie prawa konkurencji

  • Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK stwierdzającej zawarcie tzw. zmowy przetargowej i nakładającej kary pieniężne z tego tytułu
  • Zastępstwo procesowe w szeregu postępowań w przedmiocie odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzających cenniki stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej
  • Reprezentacja spółki giełdowej w postępowaniu w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK nakładającej karę pieniężną w związku z nadużyciem pozycji dominującej