Jakub Brzeski: tzw. spory frankowe

  • Zastępstwo procesowe banków w sporach dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych kursem CHF
  • Reprezentacja banków w sporach na gruncie klauzul umownych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego