Jeśli:

 • masz co najmniej trzyletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów na rynku kapitałowym
 • posiadasz uprawnienia zawodowe radcy prawnego lub adwokata
 • bardzo dobrze znasz przepisy prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • bardzo dobrze znasz język angielski, w tym terminologię prawniczą
 • jesteś dyspozycyjna / dyspozycyjny, dotrzymujesz terminów i angażujesz się w powierzone zadania
 • potrafisz wypracowywać nieszablonowe rozwiązania problemów prawnych

oraz chciałabyś / chciałbyś rozwijać się uczestnicząc w projektach obejmujących:

 • doradztwo prawne związane z transakcjami na rynku kapitałowym, w tym przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych oraz nabywania akcji, przejęcia kontroli, w tym w przeprowadzanie publicznych wezwań, transakcji ABB, OTC
 • doradztwo prawne związane z przeprowadzaniem ofert publicznych oraz debiutem na GPW, NewConnect, Catalyst, w tym przeprowadzanie badań prawnych, sporządzanie prospektów emisyjnych, innych dokumentów informacyjnych, umów plasowania, a także wniosków do KDPW i GPW
 • doradztwo prawne (doradztwo transakcyjne i regulacyjne) dla firm inwestycyjnych, banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych
 • bieżącą obsługę korporacyjną, przygotowywanie umów prawa handlowego i cywilnego
 • wsparcie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności MAR
 • przygotowywanie pism w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych związanych z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym
 • bieżącą pracę bezpośrednio z klientami, udział w spotkaniach

Szukamy właśnie Ciebie!

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy (pakiet świadczeń pozapłacowych: prywatna opieka medyczna oraz karta typu multisport, komfortowe środowisko pracy – w tym doskonałą lokalizację biura)
 • możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych pod kierunkiem ekspertów
 • wspólną pracę w przyjaznym zespole
 • udział w ciekawych projektach

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Potwierdzam zapoznanie się z dostępną na stronie gessel.pl informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją. Zgłaszając moją kandydaturę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GESSEL, KOZIOROWSKI Spółka Komandytowa w związku z przesłanymi przeze mnie dokumentami aplikacyjnymi na potrzeby udziału w procesie rekrutacji na określonych tam zasadach.”

[OPCJONALNIE]: „Wyrażam dodatkową, odrębną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GESSEL, KOZIOROWSKI Spółka Komandytowa na potrzeby dalszych rekrutacji w przyszłości”.

na adres:

praca@gessel.pl

lub

GESSEL Kancelaria Prawna

Sienna 39, 00-121 Warszawa

z adnotacją: SENIOR ASSOCIATE W ZESPOLE PRAWA RYNKU KAPITAŁOWEGO