KARTA GESSEL DO ZACHĘTY

Z ogromną przyjemnością informujemy, że z okazji świąt Bożego Narodzenia Klienci i Przyjaciele Kancelarii GESSEL otrzymali wyjątkowy prezent w postaci Karty GESSEL do Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Karta GESSEL do Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki upoważnia 4 osoby do wielokrotnego, bezpłatnego wstępu na wszystkie wystawy prezentowane w Galerii. Karta ważna jest przez cały 2020 rok. (UWAGA! Ważność kart została przedłużona do końca marca 2020 roku.)

Fundacja GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki powstała w styczniu 2013 roku wolą dwóch założycieli fundatorów: Kancelarii GESSEL oraz Zachęty w celu wspierania Galerii w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej. Swoje cele realizuje między innymi poprzez: finansowanie programów naukowo-badawczych w zakresie historii sztuki współczesnej oraz problemów konserwatorskich dzieł sztuki współczesnej i wszelkich działań promujących i powiększających wiedzę na temat sztuki współczesnej. Działa w oparciu o środki pozyskane od darczyńców, sponsorów oraz osób prywatnych. 

Zapraszamy do wsparcia Fundacji GESSEL!

Nr konta: 87 1090 2851 0000 0001 2044 8489

 

Kontakt: marketing@gessel.pl