Krzysztof Kaczor: inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

  • Sporządzenie skargi kasacyjnej w sprawie sporu dotyczącego wypłaty odpraw w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego u pracodawcy – skarga przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy
  • Reprezentacja klienta w skomplikowanym sporze dotyczącym naruszenia obowiązków przez pracowników