Krzysztof Kaczor: prawo karne i karne gospodarcze

  • Reprezentacja w charakterze obrońcy uczestników pokojowych manifestacji przed Sejmem RP w 2017 r. oraz uczestników kontr- miesięcznic Smoleńskich 2018 r. 
  • Reprezentacja oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej kredyty 
  • Reprezentacja podmiotów gospodarczych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w sprawie nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia mienia przez prezesa spółki 
  • Reprezentacja oskarżonego przed Sądem Najwyższym w sprawie ze skargi nadzwyczajnej prokuratora generalnego