Krzysztof Kaczor: spory dot. wykonania umów zawartych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych

  • Reprezentacja wykonawcy w sprawie obniżenia rażąco wygórowanej kary umownej w wysokości przekraczającej 1 milion złotych
  • Reprezentacja wykonawcy w sprawie braku zapłaty za dostawę towarów w ramach zamówienia publicznego