News & Insights

Osoba

Data

  • Filtruj po datach

16.11.2021

Profesor Marek Michalski został powołany na arbitra Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej na II kadencję

Zgodnie z zarządzeniem nr 010-48/21 z dnia 9 listopada 2021 r., Prezes Prokuratorii Generalnej powołał prof. dr hab. Marka Michalskiego na arbitra Sąd...

Aktualności
NEW!
Profesor Marek Michalski został powołany na arbitra Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej na II kadencję