News & Insights

Osoba

Data

  • Filtruj po datach

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją "promocji"

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczyw...

Publikacje
NEW!
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

20.11.2023

Przedsiębiorco, unikaj tych zachowań!

W tym odcinku mec. Natalia Leśna omawia przykłady zachowań przedsiębiorców branży e-commerce z obszaru tzw. dark patterns, które wzbudzają zainteresowanieorganów chronią...

Video
Przedsiębiorco, unikaj tych zachowań!

20.10.2023

Postępowanie w sprawach konsumenckich. Co uległo zmianie?

Duża reforma przepisów kodeksu postępowania cywilnego została dokonana Ustawą z dnia 9 marca 2023 roku. Reguluje ona zasady rozpoznawania przez sądy spraw cywilnych. Prz...

Video
Postępowanie w sprawach konsumenckich. Co uległo zmianie?

18.10.2023

Nakaz odwrócenia przejęcia – przełomowa decyzja Komisji Europejskiej ws. koncentracji Illumina/Grail

Przejęcie przez Illumina kontroli nad spółką GRAIL od ponad 2 lat wzbudza wiele emocji, a także jak dotąd żadna inna sprawa - na bieżąco weryfikuje skuteczność uprawnień...

Publikacje
Nakaz odwrócenia przejęcia – przełomowa decyzja Komisji Europejskiej ws. koncentracji Illumina/Grail

28.09.2023

Kiedy porozumienie przedsiębiorców nie może skorzystać z wyłączenia grupowego?

W jakich sytuacjach porozumienia wertykalne nie korzystają z przywileju wyłączenia? Czego nie robić, aby nie narazić się na zarzut zawarcia antykonkurencyjnego porozumi...

Video
Kiedy porozumienie przedsiębiorców nie może skorzystać z wyłączenia grupowego?

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

19.09.2023

Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

- Słuchając zapowiedzi o planach "drastycznego ograniczenia udziału marek własnych w sieciach handlowych", mam spore wątpliwości co do zasadności takich działań. Brzmi t...

Publikacje
Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

14.09.2023

Kiedy porozumienia przedsiębiorców są wyłączone spod zakazu?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje porozumień przedsiębiorców, które mogą mieć wpływ na naruszenie, ograniczenie czy nawet wyeliminowanie konkurencji n...

Video
Kiedy porozumienia przedsiębiorców są wyłączone spod zakazu?

25.08.2023

Kiedy zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację jest niewystarczająca? Cz. 2

W odcinku tym Natalia Leśna omawia jak sprawdzić czy planowana koncentracja wymaga zgody innych organów ochrony konkurencji, w tym Komisji Europejskiej.

Video
Kiedy zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację jest niewystarczająca? Cz. 2

17.08.2023

Kiedy transakcje M&A wymagają zgody Prezesa UOKiK?

Zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów transakcje M&A podlegają kontroli Prezesa UOKiK, jednak muszą one spełnić określone warunki. W filmie Natalia L...

Video
Kiedy transakcje M&A wymagają zgody Prezesa UOKiK?

13.07.2023

Jak przygotować się do kontroli Prezesa UOKiK?

Do bezpośrednich sposobów pozyskiwania dowodów przez Prezesa UOKiK u przedsiębiorców są kontrole i przeszukania. A czynności te budzą wiele emocji, dlatego mec. Natalia ...

Video
Jak przygotować się do kontroli Prezesa UOKiK?

12.07.2023

Transakcje M&A – nowe obowiązki dla przedsiębiorców korzystających z subsydiów zagranicznych

Od 12 lipca 2023 r. zacznie częściowo obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagraniczn...

Publikacje
Transakcje M&A – nowe obowiązki dla przedsiębiorców korzystających z subsydiów zagranicznych