News & Insights

Osoba

Data

  • Filtruj po datach

19.09.2023

Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

- Słuchając zapowiedzi o planach "drastycznego ograniczenia udziału marek własnych w sieciach handlowych", mam spore wątpliwości co do zasadności taki...

Publikacje
NEW!
Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

14.09.2023

Kiedy porozumienia przedsiębiorców są wyłączone spod zakazu?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje porozumień przedsiębiorców, które mogą mieć wpływ na naruszenie, ograniczenie czy nawet wyeliminowanie konkurencji n...

Video
Kiedy porozumienia przedsiębiorców są wyłączone spod zakazu?

12.09.2023

Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem prawnym w obszarze OZE przygotowanym we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Znajdziecie w nim praktyczne informa...

Publikacje
Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik

25.08.2023

Kiedy zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację jest niewystarczająca? Cz. 2

W odcinku tym Natalia Leśna omawia jak sprawdzić czy planowana koncentracja wymaga zgody innych organów ochrony konkurencji, w tym Komisji Europejskiej.

Video
Kiedy zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację jest niewystarczająca? Cz. 2

17.08.2023

Kiedy transakcje M&A wymagają zgody Prezesa UOKiK?

Zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów transakcje M&A podlegają kontroli Prezesa UOKiK, jednak muszą one spełnić określone warunki. W filmie Natalia L...

Video
Kiedy transakcje M&A wymagają zgody Prezesa UOKiK?

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

13.07.2023

Jak przygotować się do kontroli Prezesa UOKiK?

Do bezpośrednich sposobów pozyskiwania dowodów przez Prezesa UOKiK u przedsiębiorców są kontrole i przeszukania. A czynności te budzą wiele emocji, dlatego mec. Natalia ...

Video
Jak przygotować się do kontroli Prezesa UOKiK?

12.07.2023

Transakcje M&A – nowe obowiązki dla przedsiębiorców korzystających z subsydiów zagranicznych

Od 12 lipca 2023 r. zacznie częściowo obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagraniczn...

Publikacje
Transakcje M&A – nowe obowiązki dla przedsiębiorców korzystających z subsydiów zagranicznych

12.07.2023

Dlaczego warto mieć choć podstawową wiedzę z zakresu OKiK? Prawo Konkurencji

Jakie czynności wobec przedsiębiorstw prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, czego one dotyczą, na czym polegają i jakie niosą konsekwencje dla przedsiębiorców...

Video
Dlaczego warto mieć choć podstawową wiedzę z zakresu OKiK? Prawo Konkurencji

28.06.2023

Doradzaliśmy funduszowi Avallon MBO w procesie przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów w SAT sp. z o.o.

Doradzaliśmy funduszowi Avallon MBO w procesie przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów w SA...

Case studies
Doradzaliśmy funduszowi Avallon MBO w procesie przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów w SAT sp. z o.o.

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?