Stowarzyszenie Prawa Konkurencji (SPK) oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) organizuje w dniu 12 listopada kolejny wspólny warsztat poświęcony przeglądowi orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w latach 2019-2020. Jeden z paneli poprowadzi Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

Spotkanie jest otwarte dla członków SPK i społeczności akademickiej współpracującej z CARS. Liczba miejsc jest ograniczona, więc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.