16 kwietnia 2019 roku w Warszawie w Centrum konferencyjno-szkoleniowym Golden Floor Towerw Warszawie (ul. Chłodna 51, 32 piętro) odbędzie się konferencja „HR 2019. Prawo, inspiracje, narzędzia” organizowana przez Konfederację Lewiatan, pod patronatem Klubu Marka jest kobietą. Konferencja skierowana jest do średnich firm (tj. zatrudniających od 50 do 249 osób). Jednym z głównych wątków konferencji będzie kwestia równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Wydarzenie jest częścią projektu “Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, który jest kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2013-2015. Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji i poprawa sytuacji kobiet w miejscu pracy, ma służyć wyrównywaniu szans w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Skierowany jest przede wszystkim do firm średnich.

Adam Kraszewski, radca prawny, managing associate, weźmie udział w panelu zatytułowanym "PRAWO. Przepisy związane z zatrudnieniem". Jego prelekcja będzie dotyczyła dokumentacji pracowniczej i przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu w świetle przepisów RODO. 

Więcej o projekcie: 
https://rownoscwbiznesie.info/ 
https://www.facebook.com/events/2353703394909197/