Aldona Pietrzak weźmie udział w konferencji „Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej”

27.08.2019 Aktualności

W dniach 7-8 października, w Hotelu Westin w Warszawie, odbędzie się konferencja „Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej”, organizowana przez MMC Polska. 

Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz o szczególnej odpowiedzialności podmiotu dominującego wraz z niedawną nowelizacją kodeksu karnego będą miały kluczowe znaczenie dla działalności wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza działów związanych z zarządzaniem ryzykiem nadużyć, działających w ramach Grupy Kapitałowej. Podczas konferencji eksperci podejmą się wyjaśnienia wątpliwości związanych z tymi zmianami od strony praktycznej oraz  przedstawią praktyczne aspekty budowania systemu zarządzania ryzykiem nadużyć.

Podczas konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej wpływ na zakres odpowiedzialności w Grupie Kapitałowej;
  • Projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego i konsekwencje związane z jego wdrożeniem;
  • Nowelizacja prawa karnego – najważniejsze zmiany;
  • Ochrona sygnalistów – nadchodzące zmiany;
  • Jak zbudować skuteczny system zarządzania ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej.

Aldona Pietrzak poprowadzi panel zatytułowany „Problematyka umów między spółkami w Grupie Kapitałowej”, podczas którego zostaną poruszone następujące kwestie:

  • Ryzyka związane z zawieraniem umów o współpracę między spółkami w ramach tej samej Grupy Kapitałowej;
  • Specyfika umowy o współpracę między spółką dominującą i spółką zależną;
  • Zapisy w umowach ułatwiające współpracę między spółkami;
  • Kwestia zgodności w obszarze HR.

Więcej informacji o konferencji oraz szczegóły rejestracji dostępne są na stronie: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/wplyw-zmian-prawnych-na-zarzadzanie-ryzykiem-naduzyc-w-grupie-kapitalowej oraz w broszurze konferencyjnej: https://www.mmcpolska.pl/files/manager/file-8b46174fd2cc769caf79ae6ed0f02b87.pdf 

Serdecznie zapraszamy!

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

29.03.2023

Kilka faktów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to osoba prawna założona w celu: gromadzenia mienia zarządzania mieniem w interesie beneficjentów spełniania świadczeń na rzecz beneficjentó...

Aktualności
Kilka faktów o fundacji rodzinnej

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Aktualności
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!