Aldona Pietrzak weźmie udział w cyklicznym spotkaniu Monterey Funds Club. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 13 września 2019 roku w Helsinkach.

Monterey Funds Club jest prywatnym klubem zrzeszającym prawników, specjalizujących się w dziedzinie prawa rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych z 16 krajów. Spotkania klubu odbywają się dwa razy do roku w krajach jego członków. Dyskusje obejmują najważniejsze problemy, z jakimi borykają się prawnicy europejscy. Szczególne miejsce w tych dyskusjach zajmuje harmonizacja prawa, implementacja dyrektyw w poszczególnych systemach prawnych oraz stosowanie regulacji z uwzględnieniem specyfiki danego systemu. Spotkania mają charakter nieformalny, co sprzyja wzajemnemu poznaniu i poszerzeniu wiedzy.