Z przyjemnością informujemy, że radca prawny w Kancelarii GESSEL Artur Kruszewski w dniu 5 listopada 2018 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Jego praca doktorska zatytułowana: „Forma dokumentowa oświadczenia woli” została napisana pod kierunkiem naukowym prof. Krzysztof Pietrzykowskiego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę zrecenzowali prof. Jacek Gołaczyński i prof. Maciej Gutowski.

Rozprawa jest poświęcona aktualnym zagadnieniom dotyczącym nowej formy składania oświadczeń woli, wprowadzonej do Kodeksu cywilnego po latach kontrowersji i sporów w piśmiennictwie związanych z potrzebą dostosowania wymogów formalnych do powszechnej informatyzacji i elektronizacji – formy dokumentowej. W rozprawie przeanalizowano nie tylko różne regulacje polskie, związane ze składaniem oświadczeń woli w postaci elektronicznej, lecz także zestawiono je z prawem obcym, jak § 126b niemieckiego kodeksu cywilnego, czy aktami modelowymi, w tym Draft Common Frame of Reference.

Artur Kruszewski jest radcą prawnym w Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w prawie spółek oraz cywilnoprawnej obsłudze spółek kapitałowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo prawne w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowanie i opiniowanie umów prawa cywilnego oraz udział w badaniach typu due diligence.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!