Awanse w Kancelarii GESSEL

24.02.2021 Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem 2021 roku nastąpiły zmiany w  gronie partnerów Kancelarii. Na stanowiska partnerów zostali promowani wieloletni prawnicy GESSEL: Adam Kraszewski, Michał Bochowicz oraz Karol Sokół.

Michał Bochowicz, adwokat, specjalizuje się w transakcjach M&A, Private Equity oraz Venture Capital w sektorze technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz energetyki odnawialnej, a także w bieżącym doradztwie prawnym dla polskich i zagranicznych klientów. Doradzał kupującym i sprzedającym w największych w Polsce transakcjach technologicznych. Klientami Michała są między innymi polskie i zagraniczne fundusze Private Equity i Venture Capital, instytucje płatnicze, podmioty z rynku e-commerce, dostawcy oprogramowania (w tym SaaS), a także podmioty z sektora zielonej energii. Michał angażuje się w aktywność pro bono, pomagając startupom i młodym przedsiębiorcom. Ceniony jest za umiejętność zrozumienia potrzeb klienta i specyfiki jego biznesu, a także proaktywność i kreatywność proponowanych rozwiązań. Michał Bochowicz będzie współtworzył interdyscyplinarny zespół świadczący najwyższej jakości pomoc prawną dla przedsiębiorców działających w sektorze nowych technologii.   

W GESSEL od 2015 roku.

Adam Kraszewski, radca prawny, od roku zarządzający  praktyką Prawa pracy, Life Sciences i Własności Intelektualnej. Współpracuje z klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego). Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace innych zespołów, przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego. Posiada szerokie doświadczenie z zakresie projektów refundacyjnych (zwłaszcza z zakresu programów lekowych). Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach.

W GESSEL od 2006 roku.

Karol Sokół, adwokat, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) w tym sprzedaży przedsiębiorstw oraz  udziałów i akcji na rynku niepublicznym i publicznym oraz strukturyzowaniu transakcji. Doradza również w projektach finasowania, w tym umowach kredytowych i warunkach emisji obligacji w ramach ofert prywatnych, oraz zagadnieniach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Współpracuje zarówno z polskim bankami jaki i bankami z pozostałych państw Europy. Doradza na każdym etapie transakcji fuzji i przejęć. Współpracuje z wieloma funduszami, w szczególności z funduszami Private Equity oraz Venture Capital, polskimi przedsiębiorcami, jak również spółkami zagranicznymi, w tym z Afryki i Azji. Doradza zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, jednocześnie wspierając klientów w negocjacjach umów wspólników. Prowadzi negocjacje w najbardziej wymagających i skomplikowanych procesach transakcyjnych. Uczestniczy w restrukturyzacjach grup kapitałowych, w tym wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych, jak i również w szeregu procesów ubezpieczeń odpowiedzialności z tytułu representations and warranties. Rekomendowany w rankingach prawniczych m.in. IFLR 1000.

W GESSEL od 2010 roku.

Dodatkowo awanse na stanowiska managing associate otrzymały cztery osoby: dr Joanna Kisielińska-Garncarek, radca prawny z zespołu Arbitrażu kierowanego przez dr Beatę Gessel- Kalinowską vel Kalisz, Karolina Krzal-Kwiatkowska, adwokat oraz Krzysztof Jasiński, radca prawny z zespołu M&A kierowanego przez Marcina Macieszczaka, a także Marta Grabiec, adwokatz zespołu Prawa pracy, Life Sciences i Własności Intelektualnej kierowanego przez Adama Kraszewskiego.

Marta Grabiec, adwokat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie prasowym i ochronie dóbr osobistych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu umów, w tym dokumentacji transakcyjnej, z zakresu praw na dobrach niematerialnych. Doradza w sprawach ochrony własności intelektualnej klientom z różnych branż, w tym branży biotechnologicznej, nowych technologii, e-commerce, branży medialnej i rozrywkowej, jak również branży odzieżowej i obuwniczej. Reprezentuje interesy Klientów przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, karnymi i arbitrażowymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z rejestracją i unieważnieniem praw własności przemysłowej, występując m.in. w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP dot. znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Reprezentuje Klientów przed sądami ds. ochrony własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach dotyczących prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych, występując w postępowaniach, które wynikają z naruszenia tych dóbr za pośrednictwem prasy, filmów lub publikacji książkowych.

W GESSEL od 2012 roku.

Krzysztof Jasiński, radca prawny, specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach, przeprowadzaniu analiz due diligence, prawie spółek i prawie handlowym. Przed dołączeniem do zespołu przez 6 lat pracował w cenionych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmował się kwestiami związanymi z obrotem gospodarczym i obsługą korporacyjną spółek. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w tym w Przeglądzie Prawa Handlowego i Przeglądzie Sądowym.

W GESSEL od 2016 roku.

Dr Joanna Kisielińska-Garncarek, radca prawny, specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym z zakresu transakcji M&A oraz sektora budowlanego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, International Arbitration Association, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych. Uczestniczka i laureatka międzynarodowych konkursów typu moot court z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz arbitrażu gospodarczego, w których obecnie występuje w roli arbitra. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego.

 W GESSEL od 2015 roku.

Karolina Krzal-Kwiatkowska, adwokat, specjalizuje się w prawie konkurencji, transakcjach fuzji i przejęć na rynku niepublicznym oraz prawie spółek i prawie handlowym. Doradza w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prowadzi postępowania przed Prezesem UOKIK. Zajmuje się obsługą prawną transakcje fuzji i przejęć z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, współpracując w szczególności z funduszami private equity i venture capital, w tym przygotowuje i negocjuje dokumentację transakcyjną, prowadzi i koordynuje prace w zakresie analiz due diligence, przygotowuje zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji. Posiada duże doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców obejmującej w szczególności doradztwo korporacyjne, przygotowywanie dokumentacji związanej z procesami restrukturyzacyjnymi, a także opracowywanie i opiniowanie umów handlowych. Współautorka komentarza praktycznego do Kodeksu spółek handlowych (Łączenie, podział i przekształcanie spółek) oraz komentarza do ustawy Prawo przedsiębiorców, prelegentka na konferencjach i warsztatach.

W GESSEL  od 2011 roku.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

19.02.2024

Chambers Global 2024

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma oraz poszczególni eksperci po raz kolejny zostali wyróżnieni przez wydawnictwo Chambers & Partners w tegorocznej edycji „...

Aktualności
Chambers Global 2024

06.02.2024

Diamenty Forbesa 2024

Diament Forbesa 2024 dla GESSEL! Jesteśmy dumni, że po raz kolejny otrzymaliśmy tak zacną nagrodę. Oznacza ona uznanie siły, zdolności budowania wartości i jakości...

Aktualności
Diamenty Forbesa 2024
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!