Awanse w Kancelarii GESSEL

24.02.2021 Aktualności

awanse w kancelarii gessel 2021

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem 2021 roku nastąpiły zmiany w  gronie partnerów Kancelarii. Na stanowiska partnerów zostali promowani wieloletni prawnicy GESSEL: Adam Kraszewski, Michał Bochowicz oraz Karol Sokół.

michal bochowicz kolor e1614201415244 150x150Michał Bochowicz, adwokat, specjalizuje się w transakcjach M&A, Private Equity oraz Venture Capital w sektorze technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz energetyki odnawialnej, a także w bieżącym doradztwie prawnym dla polskich i zagranicznych klientów. Doradzał kupującym i sprzedającym w największych w Polsce transakcjach technologicznych. Klientami Michała są między innymi polskie i zagraniczne fundusze Private Equity i Venture Capital, instytucje płatnicze, podmioty z rynku e-commerce, dostawcy oprogramowania (w tym SaaS), a także podmioty z sektora zielonej energii. Michał angażuje się w aktywność pro bono, pomagając startupom i młodym przedsiębiorcom. Ceniony jest za umiejętność zrozumienia potrzeb klienta i specyfiki jego biznesu, a także proaktywność i kreatywność proponowanych rozwiązań. Michał Bochowicz będzie współtworzył interdyscyplinarny zespół świadczący najwyższej jakości pomoc prawną dla przedsiębiorców działających w sektorze nowych technologii.   

W GESSEL od 2015 roku.

adam kraszewski e1614185012156 150x150Adam Kraszewski, radca prawny, od roku zarządzający  praktyką Prawa pracy, Life Sciences i Własności Intelektualnej. Współpracuje z klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego). Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace innych zespołów, przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego. Posiada szerokie doświadczenie z zakresie projektów refundacyjnych (zwłaszcza z zakresu programów lekowych). Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach.

W GESSEL od 2006 roku.

karol sokol kolor e1614201356582 150x145Karol Sokół, adwokat, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) w tym sprzedaży przedsiębiorstw oraz  udziałów i akcji na rynku niepublicznym i publicznym oraz strukturyzowaniu transakcji. Doradza również w projektach finasowania, w tym umowach kredytowych i warunkach emisji obligacji w ramach ofert prywatnych, oraz zagadnieniach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Współpracuje zarówno z polskim bankami jaki i bankami z pozostałych państw Europy. Doradza na każdym etapie transakcji fuzji i przejęć. Współpracuje z wieloma funduszami, w szczególności z funduszami Private Equity oraz Venture Capital, polskimi przedsiębiorcami, jak również spółkami zagranicznymi, w tym z Afryki i Azji. Doradza zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, jednocześnie wspierając klientów w negocjacjach umów wspólników. Prowadzi negocjacje w najbardziej wymagających i skomplikowanych procesach transakcyjnych. Uczestniczy w restrukturyzacjach grup kapitałowych, w tym wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych, jak i również w szeregu procesów ubezpieczeń odpowiedzialności z tytułu representations and warranties. Rekomendowany w rankingach prawniczych m.in. IFLR 1000.

W GESSEL od 2010 roku.

Dodatkowo awanse na stanowiska managing associate otrzymały cztery osoby: dr Joanna Kisielińska-Garncarek, radca prawny z zespołu Arbitrażu kierowanego przez dr Beatę Gessel- Kalinowską vel Kalisz, Karolina Krzal-Kwiatkowska, adwokat oraz Krzysztof Jasiński, radca prawny z zespołu M&A kierowanego przez Marcina Macieszczaka, a także Marta Grabiec, adwokatz zespołu Prawa pracy, Life Sciences i Własności Intelektualnej kierowanego przez Adama Kraszewskiego.

marta grabiec kolor e1614183201683 150x150Marta Grabiec, adwokat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie prasowym i ochronie dóbr osobistych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu umów, w tym dokumentacji transakcyjnej, z zakresu praw na dobrach niematerialnych. Doradza w sprawach ochrony własności intelektualnej klientom z różnych branż, w tym branży biotechnologicznej, nowych technologii, e-commerce, branży medialnej i rozrywkowej, jak również branży odzieżowej i obuwniczej. Reprezentuje interesy Klientów przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, karnymi i arbitrażowymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z rejestracją i unieważnieniem praw własności przemysłowej, występując m.in. w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP dot. znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Reprezentuje Klientów przed sądami ds. ochrony własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach dotyczących prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych, występując w postępowaniach, które wynikają z naruszenia tych dóbr za pośrednictwem prasy, filmów lub publikacji książkowych.

W GESSEL od 2012 roku.

krzysztof jasinski kolor e1614183253580 150x150Krzysztof Jasiński, radca prawny, specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach, przeprowadzaniu analiz due diligence, prawie spółek i prawie handlowym. Przed dołączeniem do zespołu przez 6 lat pracował w cenionych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmował się kwestiami związanymi z obrotem gospodarczym i obsługą korporacyjną spółek. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w tym w Przeglądzie Prawa Handlowego i Przeglądzie Sądowym.

W GESSEL od 2016 roku.

joanna kisielinska kolor e1614183285624 150x150Dr Joanna Kisielińska-Garncarek, radca prawny, specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym z zakresu transakcji M&A oraz sektora budowlanego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, International Arbitration Association, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych. Uczestniczka i laureatka międzynarodowych konkursów typu moot court z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz arbitrażu gospodarczego, w których obecnie występuje w roli arbitra. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego.

 W GESSEL od 2015 roku.

karolina krzal kolor e1614183323642 150x150Karolina Krzal-Kwiatkowska, adwokat, specjalizuje się w prawie konkurencji, transakcjach fuzji i przejęć na rynku niepublicznym oraz prawie spółek i prawie handlowym. Doradza w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prowadzi postępowania przed Prezesem UOKIK. Zajmuje się obsługą prawną transakcje fuzji i przejęć z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, współpracując w szczególności z funduszami private equity i venture capital, w tym przygotowuje i negocjuje dokumentację transakcyjną, prowadzi i koordynuje prace w zakresie analiz due diligence, przygotowuje zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji. Posiada duże doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców obejmującej w szczególności doradztwo korporacyjne, przygotowywanie dokumentacji związanej z procesami restrukturyzacyjnymi, a także opracowywanie i opiniowanie umów handlowych. Współautorka komentarza praktycznego do Kodeksu spółek handlowych (Łączenie, podział i przekształcanie spółek) oraz komentarza do ustawy Prawo przedsiębiorców, prelegentka na konferencjach i warsztatach.

W GESSEL  od 2011 roku.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

29.05.2024

Nasi prawnicy zdali egzaminy zawodowe!

Wszyscy zdający w tym roku egzaminy zawodowe otrzymali już wyniki i wszystkie są pozytywne! Serdeczne gratulacje i wielkie brawa dla Adrianny Andruszewski...

Aktualności
Nasi prawnicy zdali egzaminy zawodowe!

28.05.2024

Cykl webinarów podatkowych!

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów podatkowych. Pierwsze spotkanie poświęcimy unijnym zmianom w podatku u źródła. Podczas szkolenia omówimy m.in.: - Jakie ...

Aktualności
Cykl webinarów podatkowych!
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys