Bartłomiej Woźniak doktorem nauk prawnych

24.09.2019 Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Bartłomiej Woźniak, senior associate, adwokat, 23 września 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Temat jego rozprawy doktorskiej to: „Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej”.

Praca doktorska poświęcona jest teoretycznym aspektom powiernictwa i ochrony majątku powierniczego. W jej ramach dokonano analizy prawa rzymskiego, prawa angielskiego, prawa polskiego oraz europejskich projektów harmonizacji prawa prywatnego. W pracy doktorskiej autor starał się wykazać na ile doświadczenie prawa rzymskiego oraz angielskiej regulacji trustu pozwalają na stwierdzenie, że zasada surogacji rzeczowej, tj. wchodzenie jednej rzeczy na miejsce innej w ramach danego majątku, umożliwia skuteczną ochronę majątku powierniczego i odgrywa istotną rolę wśród środków ochrony prawnej przysługujących beneficjentowi powiernictwa. Głównym celem pracy było wskazanie, z wykorzystaniem metody prawnoporównawczej i historycznoprawnej, jakie cechy powinien mieć dany stosunek prawny, by móc określić go mianem powiernictwa.

Bartłomiej Woźniak jest adwokatem w Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach, prawie spółek i prawie handlowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital, doradztwo w transakcjach typu share deal oraz asset deal zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego, udział w akwizycjach prowadzonych w formie buy-outs (w tym w ramach wykupu lewarowanego lub wykupu menedżerskiego) lub expansion capital, doradztwo w zakresie zorganizowanych procesów sprzedaży, transakcji z wykorzystaniem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień (W&I Insurance) oraz projektach o charakterze transgranicznym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

29.03.2023

Kilka faktów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to osoba prawna założona w celu: gromadzenia mienia zarządzania mieniem w interesie beneficjentów spełniania świadczeń na rzecz beneficjentó...

Aktualności
Kilka faktów o fundacji rodzinnej

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Aktualności
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!