Bartłomiej Woźniak doktorem nauk prawnych

24.09.2019 Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Bartłomiej Woźniak, senior associate, adwokat, 23 września 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Temat jego rozprawy doktorskiej to: „Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej”.

Praca doktorska poświęcona jest teoretycznym aspektom powiernictwa i ochrony majątku powierniczego. W jej ramach dokonano analizy prawa rzymskiego, prawa angielskiego, prawa polskiego oraz europejskich projektów harmonizacji prawa prywatnego. W pracy doktorskiej autor starał się wykazać na ile doświadczenie prawa rzymskiego oraz angielskiej regulacji trustu pozwalają na stwierdzenie, że zasada surogacji rzeczowej, tj. wchodzenie jednej rzeczy na miejsce innej w ramach danego majątku, umożliwia skuteczną ochronę majątku powierniczego i odgrywa istotną rolę wśród środków ochrony prawnej przysługujących beneficjentowi powiernictwa. Głównym celem pracy było wskazanie, z wykorzystaniem metody prawnoporównawczej i historycznoprawnej, jakie cechy powinien mieć dany stosunek prawny, by móc określić go mianem powiernictwa.

Bartłomiej Woźniak jest adwokatem w Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach, prawie spółek i prawie handlowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital, doradztwo w transakcjach typu share deal oraz asset deal zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego, udział w akwizycjach prowadzonych w formie buy-outs (w tym w ramach wykupu lewarowanego lub wykupu menedżerskiego) lub expansion capital, doradztwo w zakresie zorganizowanych procesów sprzedaży, transakcji z wykorzystaniem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień (W&I Insurance) oraz projektach o charakterze transgranicznym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

29.05.2024

Nasi prawnicy zdali egzaminy zawodowe!

Wszyscy zdający w tym roku egzaminy zawodowe otrzymali już wyniki i wszystkie są pozytywne! Serdeczne gratulacje i wielkie brawa dla Adrianny Andruszewski...

Aktualności
Nasi prawnicy zdali egzaminy zawodowe!

28.05.2024

Cykl webinarów podatkowych!

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów podatkowych. Pierwsze spotkanie poświęcimy unijnym zmianom w podatku u źródła. Podczas szkolenia omówimy m.in.: - Jakie ...

Aktualności
Cykl webinarów podatkowych!
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys