Bartłomiej Woźniak doktorem nauk prawnych

24.09.2019 Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Bartłomiej Woźniak, senior associate, adwokat, 23 września 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Temat jego rozprawy doktorskiej to: „Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej”.

Praca doktorska poświęcona jest teoretycznym aspektom powiernictwa i ochrony majątku powierniczego. W jej ramach dokonano analizy prawa rzymskiego, prawa angielskiego, prawa polskiego oraz europejskich projektów harmonizacji prawa prywatnego. W pracy doktorskiej autor starał się wykazać na ile doświadczenie prawa rzymskiego oraz angielskiej regulacji trustu pozwalają na stwierdzenie, że zasada surogacji rzeczowej, tj. wchodzenie jednej rzeczy na miejsce innej w ramach danego majątku, umożliwia skuteczną ochronę majątku powierniczego i odgrywa istotną rolę wśród środków ochrony prawnej przysługujących beneficjentowi powiernictwa. Głównym celem pracy było wskazanie, z wykorzystaniem metody prawnoporównawczej i historycznoprawnej, jakie cechy powinien mieć dany stosunek prawny, by móc określić go mianem powiernictwa.

Bartłomiej Woźniak jest adwokatem w Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach, prawie spółek i prawie handlowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital, doradztwo w transakcjach typu share deal oraz asset deal zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego, udział w akwizycjach prowadzonych w formie buy-outs (w tym w ramach wykupu lewarowanego lub wykupu menedżerskiego) lub expansion capital, doradztwo w zakresie zorganizowanych procesów sprzedaży, transakcji z wykorzystaniem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień (W&I Insurance) oraz projektach o charakterze transgranicznym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

14.09.2023

Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023

Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023 w kategoriach M&A, Capital markets: Equity, Capital markets: Debt. In...

Aktualności
Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023

11.08.2023

Transakcja Sescom S.A. w finale konkursu Thames Valley Dealmakers Awards 2023

Transakcja sprzedaży  100% udziałów w spółce PCB Technical Solutions Limited na rzecz spółki Sescom SA, której byliśmy doradzą w tym procesie,  jest w finale w prestiżow...

Aktualności
Transakcja Sescom S.A. w finale konkursu Thames Valley Dealmakers Awards 2023
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!