Bartłomiej Woźniak doktorem nauk prawnych

24.09.2019 Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Bartłomiej Woźniak, senior associate, adwokat, 23 września 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Temat jego rozprawy doktorskiej to: „Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej”.

Praca doktorska poświęcona jest teoretycznym aspektom powiernictwa i ochrony majątku powierniczego. W jej ramach dokonano analizy prawa rzymskiego, prawa angielskiego, prawa polskiego oraz europejskich projektów harmonizacji prawa prywatnego. W pracy doktorskiej autor starał się wykazać na ile doświadczenie prawa rzymskiego oraz angielskiej regulacji trustu pozwalają na stwierdzenie, że zasada surogacji rzeczowej, tj. wchodzenie jednej rzeczy na miejsce innej w ramach danego majątku, umożliwia skuteczną ochronę majątku powierniczego i odgrywa istotną rolę wśród środków ochrony prawnej przysługujących beneficjentowi powiernictwa. Głównym celem pracy było wskazanie, z wykorzystaniem metody prawnoporównawczej i historycznoprawnej, jakie cechy powinien mieć dany stosunek prawny, by móc określić go mianem powiernictwa.

Bartłomiej Woźniak jest adwokatem w Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach, prawie spółek i prawie handlowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital, doradztwo w transakcjach typu share deal oraz asset deal zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego, udział w akwizycjach prowadzonych w formie buy-outs (w tym w ramach wykupu lewarowanego lub wykupu menedżerskiego) lub expansion capital, doradztwo w zakresie zorganizowanych procesów sprzedaży, transakcji z wykorzystaniem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień (W&I Insurance) oraz projektach o charakterze transgranicznym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

19.02.2024

Chambers Global 2024

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma oraz poszczególni eksperci po raz kolejny zostali wyróżnieni przez wydawnictwo Chambers & Partners w tegorocznej edycji „...

Aktualności
Chambers Global 2024

06.02.2024

Diamenty Forbesa 2024

Diament Forbesa 2024 dla GESSEL! Jesteśmy dumni, że po raz kolejny otrzymaliśmy tak zacną nagrodę. Oznacza ona uznanie siły, zdolności budowania wartości i jakości...

Aktualności
Diamenty Forbesa 2024
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!