Konferencja GENERATIONS IN ARBITRATION XI: Expanding Horizons - How to Profit from “Multi” Developments in Arbitration? odbyła się 11 kwietnia br. w Wiedniu.

Mec. Gessel-Kalinowska vel Kalisz wzięła udział w panelu „Spory w spółkach prywatnych i publicznych: ile jest jeszcze miejsca dla arbitrażu?” (Corporate disputes at public and private companies: How much room is there for arbitration?). Panel poświęcony był tematyce wieloprzedmiotowego i wielostronnego arbitrażu oraz nowych szansach jakie pojawiły się w sporach w spółkach prywatnych i publicznych. 

Konferencja GIA Vienna obywa się każdego roku w Wiedniu, połączona jest z konkursem Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Konferencja skierowana jest do studentów, którzy biorą udział w konkursie arbitrażowym, jak również arbitrów. Jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami prawa a praktykami posiadającymi już duże doświadczenie w arbitrażu.

Konferencja w Wiedniu jest jedną z największych i najbardziej uznanych konferencji połączonych z konkursem arbitrażowym dla studentów na świecie. Uczestniczy w niej co roku ponad tysiąc studentów z 290 uniwersytetów z 67 krajów oraz ponad 600 arbitrów.