W dniach 25-26 kwietnia w Warszawie odbyła się Konferencja Europejskiego Oddziału Chartered Institute of Arbitrators. Tematami przewodnimi konferencji pt. „ADR w Europie: Etyka, Empatia, Zniecierpliwienie” były ostatnie zmiany procedur skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego w Austrii i Belgii, arbitraż inwestycyjny, jak również kwestie etyczne w arbitrażu.

Mecenas Gessel poprowadziła debatę otwierającą konferencję dotyczącą procedury uchylania wyroków sądów polubownych w wybranych jurysdykcjach europejskich. Debata skupiała się na porównaniu kwestii instancyjności postępowań ws. uchylenia wyroku arbitrażowego w Polsce, Belgii, Austrii oraz Francji. Jej celem było również wskazanie zalet oraz wad odmiennych regulacji prawnych ww. państw, oraz ocena atrakcyjności polskiego prawa arbitrażowego na gruncie innych jurysdykcji europejskich.

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz wzięła również udział w debacie nt. kierunków rozwoju lokalnych ośrodków arbitrażowych w Hiszpanii, Litwie i Polsce. Mec. Gessel przybliżyła historię i powody utworzenia Sądu Arbitrażowego Lewiatan, w także znowelizowany w 2012 roku Regulamin Sądu. Debata pozwoliła na zarysowanie kierunków rozwoju lokalnych ośrodków arbitrażowych oraz ich konkurencyjności dla największych instytucji arbitrażowych w Europie.

W drugim dniu konferencji odbyła się również symulacja spotkania mediacyjnego prowadzona przez wiodących mediatorów CIArb, w której wziął udział Michał Pochodyła, counsel, prawnik, LL.M. w kancelarii GESSEL. Celem mediacji było zaprezentowanie istoty mediacji oraz znaczenia roli i nastawienia mediatora do stron sporu.

Więcej informacji http://www.ciarb.org/conferences/ciarb-european-branch-conference/
2014-04-29