Wystąpienie Bernadety Kasztelan-Świetlik zatytułowane Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji – walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? odbędzie się 5 listopada w Poznaniu w ramach konferencji Prawo konkurencji – dla czy przeciw przedsiębiorcy? wieńczącej obchody XX-lecia powstania UOKiK.

W trakcie konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące uczestnictwa przedsiębiorcy w postępowaniu antymonopolowym, standardów dowodowych oraz narzędzi ich pozyskiwania. Przedmiotem dyskusji będą także kwestie związane z odpowiedzialnością przedsiębiorcy za naruszenie prawa konkurencji oraz refleksja nad możliwościami jakie dają procedury.

Organizatorem konferencji jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowy program