W dniach 16-17 września, w Hotelu Westin, odbędzie się konferencja "Postępowania UOKiK - relacje pomiędzy Przedsiębiorstwami a Urzędem", organizowana przez MMC Polska.

Konferencja ma na celu przybliżenie praw i obowiązków przedsiębiorców wobec UOKiK. Skierowana jest do prezesów oraz członków zarządu, dyrektorów, kierowników i specjalistów działów prawnych, compliance oraz działów zajmujących się planowaniem i strategią firm, a także do firm doradczych. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: 

  • Kontrole i przeszukania przedsiębiorstw - przygotowania i przebieg;
  • Postępowania UOKiK - ochrona zbiorowych interesów konsumentów;
  • Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym;
  • Postępowania wyjaśniające - jak wyglądają w praktyce;
  • Postępowania antymonopolowe - prawa i obowiązki przedsiębiorcy.

W konferencji weźmie udział Bernadeta Kasztelan-Świetlik, która poprowadzi panel zatytułowany "Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym wobec jawności działań UOKiK - aspekty praktyczne", w którym omówi następujące zagadnienia:

  • Ryzyko związane z przekazywaniem informacji na potrzeby postępowań prowadzonych przez inne organy (np. postępowania prokuratorskie, karno-skarbowe);
  • Polityka informacyjna UOKiK w ramach prowadzonych postępowań (ostrzeżenia konsumenckie, informacje o wszczęciu postępowania, decyzje o wyrokach sądowych).

Więcej informacji o konferencji oraz szczegóły rejestracji dostępne są na stronie: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/postepowania-uokik-relacje-pomiedzy-przedsiebiorstwami-a-urzedem oraz w broszurze konferencyjnej: https://www.mmcpolska.pl/files/manager/file-f46946faad64f878956aac702d2235ca.pdf.

Zapraszamy serdecznie!