Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że z dniem 4.10.2017 r. do grona wspólników Kancelarii dołączyła Bernadeta Kasztelan –Świetlik.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik jest w Polsce wiodącym prawnikiem w dziedzinie prawa konkurencji. Specjalizuje się w sprawach dotyczących koncentracji przedsiębiorców, postępowań związanych z zarzutami zawierania porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, ochrony interesów konsumentów oraz nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.

Mec. Kasztelan –Świetlik przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kierując pracami 3 Departamentów – Kontroli Koncentracji, Ochrony Konkurencji oraz Prawnego. Do zakresu jej obowiązków należała m.in. egzekucja polskiego i unijnego prawa konkurencji, a także prezentowanie stanowiska Urzędu przed innymi organami państwowymi w Polsce (m.in. sejm, senat) i Brukseli (m.in. udział w pracach pracach ECN).

W Kancelarii GESSEL Bernadeta Kasztelan –Świetlik kierować będzie praktyką ochrony konkurencji. 

Obecnie zespół Kancelarii GESSEL tworzy ponad 50 prawników, w tym 12 wspólników. Obok Bernadety Kasztelan-Świetlik swoimi praktykami kierują: Małgorzata Badowska (bankowość i finanse, fuzje i przejęcia), Dorota Bryndal  (prawo pracy, prawo własności intelektualnej, prawo farmaceutyczne), dr Janusz Fiszer  (prawo podatkowe), dr Beata Gessel - Kalinowskiej vel Kalisz  (arbitraż), Leszek Koziorowski  i Krzysztof Marczuk  (rynki kapitałowe), Marcin Macieszczak  (fuzje i przejęcia), Maciej Kożuchowski  (fuzje i przejęcia), Aldona Pietrzak (prawo spółek), Christian Schmidt (German Desk) oraz Piotr Schramm  (postępowania sądowe, projekty specjalne / risk & suport).