11 kwietnia odbyło się śniadanie biznesowe, zorganizowane przez Kancelarię GESSEL we współpracy z funduszem Sunfish Partners, inaugurujące projekt mający na celu stworzenie modelowej dokumentacji dla transakcji typu venture capital (VC).

Na spotkaniu zostały poruszone, m.in. takie kwestie jak brak jednolitych standardów dla transakcji VC i ustawodawstwa dedykowanego ekosystemowi start up'owemu w Polsce, założenia projektu, zakres dokumentacji transakcyjnej, która zostanie opracowana w ramach projektu, potencjalne korzyści wynikające z projektu, etc. Spotkanie poprowadził Max Moldenhauer, senior partner w Sunfish Partners oraz Michał Bochowicz, adwokat, managing associate w Kancelarii GESSEL.

Projekt ma na celu zaangażowanie środowiska venture capital, tj. polskich i zagranicznych inwestorów, start-upy, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, państwowe instytucje rozwoju oraz środowisko prawnicze i wypracowanie przy wspólnych staraniach modelowej dokumentacji dla transakcji venture capital dostosowanej do potrzeb uczestników transakcji VC, wymogów związanych z finansowaniem środkami pochodzącymi z pomocy publicznej, ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa i stosowanych standardów międzynarodowych. 

Wszystkich zainteresowanych do partycypowania w projekcie zachęcamy do kontaktu: m.bochowicz@gessel.pl 

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją ze spotkania: