5 lutego 2020 roku w siedzibie Kancelarii GESSEL  zainaugurowała działalność Café GESSEL,  czyli nowy cykl spotkań towarzyskich dla naszych Klientów. Nad całością czuwał i spotkanie poprowadził mec. Leszek Koziorowski, wspólnik kierujący praktyką rynku kapitałowego i pomysłodawca Café GESSEL. Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem „O prawie przy nalewkach, o nalewkach przy prawie”. Nasi goście dowiedzieli się wiele o historii produkcji nalewek w Polsce, ich działaniu leczniczym i właściwościach, również od strony praktycznej. Mówiliśmy o teorii samodzielnego wytwarzania nalewek sposobami domowymi, a także regulacjach prawnych rządzących tą kwestią. W końcu przecież wszyscy dbamy, aby spożywane produkty nie wpływały na nasze zdrowie, stąd zatrucia i treść  Farmakopei były żywo dyskutowane. A jeżeli o dobrym samopoczuciu mówiliśmy, to z racji poruszenia tematów optymalizacji podatkowej w przedmiotowej kwestii, czyli Kołach Gospodyń Wiejskich. Wszystkie powyższe kwestie zaprezentował nasz niezrównany specjalista od prawa farmaceutycznego i prawa własności intelektualnej, mec. Adam Kraszewski. Praktyczną stronę domowego wytwarzania nalewek zaprezentowała mec. Aldona Pietrzak, niedościgła mistrzyni w produkcji GESSELÓWKI, która oparta została na takich darach natury, jak śliwka, bukwica, malina, tarnina, sosna, głóg syberyjski, czy dziurawiec z rozmarynem.