Dorota Bryndal, Adam Kraszewski i Marcin Maciejak na konferencji praca 4.0

26.11.2018 Aktualności

W dniach 19-20 listopada br. odbyła się trzecia edycja konferencji Praca 4.0 „Człowiek – Technologia – Prawo. Idee i rozwiązania”. Podczas konferencji rozmawiano m.in. o dynamicznych zmianach jakim podlega dziś rynek pracy oraz zastanawiano się jak się przygotować do zachodzących zmian, jak przygotowywać i kształcić pracowników do zmieniających się realiów i warunków gospodarczych. Mówiono również o konieczności nowego spojrzenia na Urzędy Pracy i innego działania tych służb oraz zwracano uwagę na potrzebę większej elastyczności form zatrudnienia 

Pierwszego dnia konferencji obyło się 16 wystąpień, podzielonych na cztery bloki tematyczne. Wystąpienia dotyczyły m.in.

  • rozwiązań wspomagających pozyskiwanie pracowników na coraz bardziej wymagającym rynku pracy oraz nowych instrumentów pozwalających na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych pracowników;
  • zmian w prawie pracy w takich obszarach jak RODO, zatrudnianie cudzoziemców, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji czy pracownicze plany kapitałowe;
  • zwiększania atrakcyjności miejsca pracy, podnoszenia kwalifikacji zgodnie z oczekiwaniami samych kandydatów i potrzebami organizacji, kulturze organizacyjnej oraz nowych technologii wspomagających niemal każdy obszar związany z zasobami ludzkimi.

Drugiego dnia odbywały się warsztaty. Jeden z nich zatytułowany „RODO w zatrudnieniu” poprowadzili prawnicy Kancelarii GESSEL: Dorota Bryndal, wspólnik, radca prawny, Adam Kraszewski, radca prawny, managing associate, oraz Marcin Maciejak, aplikant adwokacki, associate. Podczas wystąpienia omówili takie zagadnienia, jak:

  • obowiązki informacyjne

  • monitoring w miejscu pracy

  • przekazywanie danych pracowników do podmiotów zewnętrznych

  • wyzwania na rok 2019 – elektronizacja akt pracowniczych

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz zapoznania się z prezentacjami omawianymi w podczas konferencji.

  

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

29.03.2023

Kilka faktów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to osoba prawna założona w celu: gromadzenia mienia zarządzania mieniem w interesie beneficjentów spełniania świadczeń na rzecz beneficjentó...

Aktualności
Kilka faktów o fundacji rodzinnej

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Aktualności
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!