Dorota Bryndal, wspólnik Kancelarii GESSEL, wzięła udział w panelu „Instytucja, firma czy wydarzenie – jak organizować, wartościować i finansować kulturę”, który odbył się w ramach Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie w dniach 23-25 września 2009 roku.

Moderatorką panelu była Pani Beata Bochińska – Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Raport o wzornictwie zaprezentowała Iwona Palczewska, a uczestnikami, oprócz Doroty Bryndal , byli: Dominique Lesage – dyrektor wykonawczy Grupy Telekomunikacji Polskiej S.A., Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni oraz Wojciech Trzciński – założyciel prywatnego Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny (2003).

Kongres Kultury miał na celu podsumowanie i analizę stanu wszelkich dziedzin kultury polskiej po 20 latach od transformacji społecznej i ustrojowej.

Więcej informacji o Kongresie Kultury Polskiej na stronie Kongresu.