Dorota Bryndal brała udział w tworzeniu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Lewiatan - Związku utworzonego w celu ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Statutowe zadania Związku to:

  1. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
  2. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
  3. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców;
  4. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
  5. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
  6. organizowanie szkoleń pracodawców;
  7. prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
  8. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

Mecenas Bryndal powierzono funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Związku. Będzie pełniła tę funkcję przez najbliższe trzy lata.

Dorota Bryndal, wspólnik radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie efektywnych form zatrudniania i zarządzania personelem oraz racjonalizacji polityki kadrowej. Współpracowała z firmami krajowymi i międzynarodowymi, agencjami pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, a także podmiotami świadczącymi tzw. usługi outsourcingu. Ma bogate doświadczenie w zakresie współpracy z kadrą menedżerską wyższego stopnia oraz członkami zarządów spółek prawa handlowego w zakresie negocjowania warunków zatrudnienia i wsparcia w procesie związanym ze zmianą pracodawcy, w tym w sporach sądowych z tego zakresu.