Dorota Bryndal przewodniczącą Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Lewiatan

14.12.2018 Aktualności

Dorota Bryndal brała udział w tworzeniu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Lewiatan – Związku utworzonego w celu ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Statutowe zadania Związku to:

  1. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
  2. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
  3. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców;
  4. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
  5. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
  6. organizowanie szkoleń pracodawców;
  7. prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
  8. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

Mecenas Bryndal powierzono funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Związku. Będzie pełniła tę funkcję przez najbliższe trzy lata.

Dorota Bryndal, wspólnik radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie efektywnych form zatrudniania i zarządzania personelem oraz racjonalizacji polityki kadrowej. Współpracowała z firmami krajowymi i międzynarodowymi, agencjami pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, a także podmiotami świadczącymi tzw. usługi outsourcingu. Ma bogate doświadczenie w zakresie współpracy z kadrą menedżerską wyższego stopnia oraz członkami zarządów spółek prawa handlowego w zakresie negocjowania warunków zatrudnienia i wsparcia w procesie związanym ze zmianą pracodawcy, w tym w sporach sądowych z tego zakresu.

  

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

29.03.2023

Kilka faktów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to osoba prawna założona w celu: gromadzenia mienia zarządzania mieniem w interesie beneficjentów spełniania świadczeń na rzecz beneficjentó...

Aktualności
Kilka faktów o fundacji rodzinnej

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Aktualności
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!