Z przyjemnością informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Sygnity S.A. podjęło uchwałę w dniu 16 listopada 2016 r. o powołaniu do składu Rady Nadzorczej spółki dr Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz, wspólnika zarządzającego w Kancelarii GESSEL.