Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz została wybrana członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC w Paryżu na kolejną kadencję, poprzednio jako alternate member.  

Skład sądu wybierany jest na trzyletnią kadencję (2018-2021) spośród 104 państw powołano maksymalnie dwóch członków (member i alternate member) przy zachowaniu pełnego parytetu płci i bezprecedensowej różnorodności - mianowano 88 kobiet i 88 mężczyzn.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC jest wiodącą międzynarodową instytucją arbitrażową do rozstrzygania sporów handlowych, której początki sięgają 1923 r. W 2017 roku do Sądu ICC wpłynęło 810 nowych spraw, z rekordowej liczby 142 krajów.

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz po raz pierwszy została członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego  przy ICC w Paryżu w 2015 r. Od 2011 do 2017 roku pełniła funkcję Prezesa, a w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych – organizacji, której członkami są wszystkie fundusze private equity w Polsce. Dr Gessel od lat wyróżniana jest w międzynarodowych rankingach  w kategorii Dispute resolution: Most in Demand Arbitrators, gdzie doceniono jej dociekliwy styl oraz skuteczność i silny zmysł biznesowy a także podkreślono jej aktywność na polu promocji polskiego arbitrażu: Beata Gessel wprowadziła Polskę na scenę arbitrażu międzynarodowego, nazywana jest również pierwszą damą arbitrażu w Polsce.