Kolejna edycja międzynarodowej konferencji arbitrażowej KAD, organizowanej pod auspicjami Ukrainian Bar Association odbyła się 3 listopada br. W Kijowie. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz była moderatorem sesji Regulation frenzy: Is arbitration regulated to death?’, poświęconej kwestiom soft law w arbitrażu międzynarodowym. Uczestnicy panelu dyskutowali między innymi nt. zastosowania norm soft law oraz ich percepcji przez pryzmat kultury prawnej krajów, które reprezentowali.