Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego!

06.04.2021 Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rady Dyscypliny Nauki Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Senior Partner Kancelarii GESSEL, otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego.

W publikacji zatytułowanej „The Legal, Real and Converged Interest in Declaratory Relief”, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz analizuje w monografii z perspektywy komparatystycznej problematykę interesu prawnego, który stanowi przesłankę wydania wyroku ustalającego. Znany w Polsce sposób spojrzenia na interes prawny został w monografii zestawiony z angielskim prawem oraz tamtejszą praktyką sądową, jak również z praktyką arbitrażową – następnie dodatkowo oceniony przez pryzmat wyników badań empirycznych i przez pryzmat koncepcji teorii sprawiedliwości – które wspólnie stanowią przyczynek do analizy interesu prawnego z nowej perspektywy. Zdaniem Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz, koncepcja interesu prawnego, jako przesłanki wydania wyroku ustalającego, wymaga znacznie większej uwagi niż dotychczas i pewnego zredefiniowania, aby odpowiedzieć na potrzeby współczesnego obrotu prawnego. Kwestia ta niestety rzadko występuje na agendzie zagadnień poddawanych debacie akademickiej.

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW, prof. dr hab. Marek Michalski tak mówi o pracy habilitacyjnej dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz: 

Monografia pani dr. hab. B. Gessel, jako podstawa habilitacji stanowi dzieło odważne pod kątem przyjętej metody, jak i formuły prawniczej wypowiedzi, gdyż wychodzi poza sztywne – a tym samym zrutynizowane – schematy, a pod względem tematu badawczego niezwykle interesujące, tym bardziej że mocno osadzone w perspektywie komparatystycznej, będąc jednocześnie rzadkim a dosadnym głosem w próbie porównania dwóch zasadniczo odmiennych systemów: kontynentalnego oraz anglosaskiego. Jest ona doskonałym, ale z perspektywy oceny dotychczasowego dorobku logicznym dopełnieniem i swoistym ukoronowaniem jakże bogatej aktywności naukowej pani dr hab., realizowanej – z racji samozaparcia i umiejętności podejmowania wyznań  przez p. B. Gessel – w obszarze niezwykle trudnym dla rozpoznawalności, bo w otoczeniu międzynarodowym. Ten aspekt dodatkowo podnosi walor i uzyskanego stopnia, lecz i całej dotąd przebytej drogi badawczej. Życzyć można tylko dalszej wytrwałości i nieustępliwości.

dr hab Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego. Senior partner, założyciel kancelarii prawnej GESSEL. Członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC, Honorowy Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Od wielu lat rekomendowana w prestiżowych, polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych w dziedzinie arbitrażu oraz fuzji i przejęć, m.in. w rankingu dziennika Rzeczpospolitej, Legal 500, Chambers and Partners, IFLR1000.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

10.05.2023

WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący funkcjonowania fundacji rodzinnej. Jeśli jesteś właścicielem polskiej firmy i planujesz sukcesję rodzinną, to to wyd...

Aktualności
WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

05.05.2023

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

14 dni od ogłoszenia w Monitorze Polskim wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wdroży do polskiego porządku prawnego m.in.  unij...

Aktualności
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!