Konferencja “Kierunki zmian w najnowszych regulacjach arbitrażu” odbyła się 12 lutego br. na Uniwersytecie Warszawskim. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz wystąpiła w panelu: Nowości w regulaminach arbitrażowych: Trwałe zmiany czy chwilowa moda?

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego w stałych sądach arbitrażowych oraz w postępowaniach ad hoc – do tej pory wzięła udział w ponad 80 międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego i kontraktów handlowych. Jej aktywność w zakresie promowania arbitrażu jako symbolu społeczeństwa obywatelskiego została uhonorowana przyznaniem prestiżowego tytułu członka Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Jest członkiem m.in. Komisji Arbitrażowej przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, ICC Polska, International Bar Association, Stowarzyszenia ArbitralWomen oraz Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Jest również przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych – organizacji, której członkami są wszystkie fundusze private equity w Polsce.

Więcej informacji o konferencji na:

(www.vis.wpia.uw.edu.pl)