Dr Gessel została zaproszona do  udziału w sesji otwierającej konferencję „The new DIS rules – is the revision courageous enough?”. Przedmiotem dyskusji był nowy regulamin  DIS (German Arbitration Institute) – największej instytucji arbitrażowej w Niemczech. Nowy Regulamin wprowadzony w marcu 2018 roku, zmienił dotychczasowe reguły postępowania arbitrażowego, które obowiązywały przez ostatnie 20 lat. Tym samym DIS podąża za innymi wiodącymi ośrodkami arbitrażowymi w Europie, które zmieniają swoje regulaminy na bardziej efektywne, transparentne i elastyczne narzędzia rozwiązywania sporów, starając się sprostać zapotrzebowaniu użytkowników arbitrażu oraz środowiska arbitrażowego.