W dniu 16.10.2015 odbyła się międzynarodowa konferencja “States and State Entities in International Arbitration” skierowana do praktyków oraz studentów prawa. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Bukareszcie oraz ICC Young Arbitrators Forum (ICC YAF).  

Dr Beata Gessel - Kalinowska vel Kalisz wygłosiła prezentację pt. “M&A arbitration involving state and state entities”.