Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz wzięła udział w konferencji „Arbitraż - standardy, tendencje, perspektywy” zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpienie dr Gessel dotyczyło standardów merytorycznych w postępowaniu sądowym i arbitrażowym w przypadku powództw o ustalenie.

Konferencja była próbą diagnozy stanu polskiego i międzynarodowego arbitrażu, paneliści analizowali standardy i trendy związane z sądownictwem polubownym oraz zastanawiali się nad jego przyszłością.