Seminarium “Need for Speed in International Arbitration: What Tools Are Available to Parties for Obtaining Urgent Relief?” zostało zorganizowane przez organizację ICDR Young & International 5 listopada w Kijowie jako wydarzenie towarzyszące Kiev Arbitration Days 2014.

Mec. Gessel wygłosiła prelekcję Do we really need provisional measures issued by arbitral tribunals, na temat środków zabezpieczających w międzynarodowym arbitrażu, bazując na doświadczeniach międzynarodowych instytucji arbitrażowych. 

ICDR (The International Centre for Dispute Resolution) to międzynarodowy odział amerykańskiej organizacji arbitrażowej T he American Arbitration Association (AAA), która świadczy międzynarodowe usługi związane z arbitrażem i rozwiązywaniem sporów.