Kongres Sędziów Gospodarczych zorganizowany z okazji jubileuszu 25-lecia sądownictwa gospodarczego w Polsce przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA odbył się 3 lutego 2015 roku w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie. Temat przewodni kongresu, nad którym Honorowy Patronat objęli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, brzmiał "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sądownictwa gospodarczego w Polsce". Dr Beata Gessel -Kalinowska vel Kalisz wygłosiła podczas kongresu wykład pt.: „Sądy gospodarcze a sądy polubowne - przyczynek do analizy wzajemnych relacji”.