13 i 14 lutego 2015 odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji arbitrażowej Vienna Arbitration Days.

Dr Beata Gessel – Kalinowska vel Kalisz przedstawiła prezentację pt: „Wykonywanie orzeczeń o tymczasowych środkach zabezpieczających wydawanych przez trybunały arbitrażowe – o potrzebie jednolitego międzynarodowego instrumentu”. Dyskusję panelową moderował Christoph Liebscher z Austrii a udział w niej wzięli Dominique Brown-Berset ze Szwajcarii, Vladimir Khvalei (Rosja) i Sean (Sungwoo) Lim (Korea Południowa).

Organizatorem tej prestiżowej konferencji, w której co roku udział biorą prawnicy ze środowiska arbitrażowego z ponad 40 krajów, są m.in. ICC Austria oraz Stowarzyszenie ArbAut.