VII Forum Dyrektorów Działów Prawnych organizowane przez Puls Biznesu odbyło się 17-18 września 2014 br. i jak co roku uczestnikami forum byli prawnicy, wykładowcy i autorytety świata prawnego.

Mec. Gessel wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Arbitraż gospodarczy alternatywą dla sądownictwa” na temat krajowych oraz zagranicznych procesów arbitrażowych oraz szans i zagrożeń stojących przed polskim arbitrażem. Paneliści próbowali również odpowiedzieć na pytanie czy arbitraż gospodarczy ma szansę zastąpić sądownictwo powszechne.

Więcej na temat konferencji:
http://konferencje.pb.pl/konferencja/819,vii-forum-dyrektorow-dzialow-prawnych.