W dniu 31 marca 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja pt.: „Kształtowanie przyszłości rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Shaping the Future of Dispute Resolution & Improving Access to Justice".

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
, senior partner w kancelarii GESSEL, wzięła udział w jednym z czterech paneli dyskusyjnych: „W jaki sposób rynek zaspakaja obecnie potrzeby i oczekiwania stron związane z dostępem do wymiaru sprawiedliwości i systemu rozwiązywania sporów”.

Organizatorami i partnerami konferencji GPC Warsaw byli między innymi: Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Centrum Mediacji Lewiatan oraz Centrum Mediacji Partners Polska. Konferencja GPC Warsaw zorganizowana została we współpracy i pod patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po więcej informacji na temat konferencji zapraszamy na: http://warsaw2017.globalpoundconference.org/about/about-gpc-series-warsaw#.WN4d1OTwHcs