W ramach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie „poniedziałków radcowskich”, mających na celu doskonalenie zawodowe zrzeszonych w Izbie prawników, dnia 19 kwietnia 2010 roku, o godzinie 17:30, dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz wygłosi wykład „Praktyka rozstrzygania sporów przed sądami polubownymi”.