W listopadzie 2016 roku ukazała się analiza Who’s Who Legal: Arbitration 2017, która przedstawia najbardziej cenionych arbitrów na świecie. Arbitrzy zostali wyróżnieni na podstawie opinii klientów, przeciwników procesowych oraz środowiska arbitrażowego.

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz została wyróżniona i doceniona za osiągnięcia w zakresie arbitrażu międzynarodowego. Według analizy Who’s Who, mec. Gessel jest „doskonałym arbitrem” z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem oraz prekursorką polskiego arbitrażu.

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz at Gessel is well versed in international arbitrations and boasts over 20 years of experience. According to sources, she is a “superb arbitrator” and a pioneering force in Polish arbitration.”

Żródło: Who’s Who Legal: Arbitration 2017