Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz była moderatorem panelu dyskusyjnego poświęconego Organizacji i ocenie postępowania dowodowego oraz sprawiedliwości proceduralnej w kontekście zasady swobody arbitra, w ramach konferencji „DOWODY I POSTĘPOWANIE DOWODOWE W ARBITRAŻU. Dokumenty – Świadkowie – Nowe technologie”, zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy KIG oraz WPiA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  dniu 10 listopada 2017 r. w Poznaniu.